REKLAMA
REKLAMA

Prędkość

1-7z7
Dwa miasta łączy linia kolejowa. Pociąg jadący ze średnią prędkością $72\frac{km}{h}$ przejeżdża tę trasę o 40 minut szybciej od pociągu jadącego na tej trasie ze średnią prędkością $63\frac{km}{h}$. Jaka odległość dzieli te miasta?
Hania pokonuje drogę do szkoły $S=100 \text{ m}$ z domu do szkoły w czasie 30 min. Z jaką średnią prędkością idzie Hania?
A. $0,05\frac{\text{km}}{\text{h}}$
B. $0,2\frac{\text{km}}{\text{h}}$
C. $5\frac{\text{km}}{\text{h}}$
D. $3,(3)\frac{\text{km}}{\text{h}}$
Dwa pociągi towarowe wyjechały z miast $A$ i $B$ oddalonych o 540 km. Pociąg jadący z miasta $A$ do miasta $B$ wyjechał o godzinę wcześniej niż pociąg jadący z miasta $B$ do miasta $A$ i jechał z prędkością o 9 km/h mniejszą. Pociągi te minęły się w połowie drogi. Oblicz z jakimi prędkościami jechały te pociągi.
Z dwóch miast A i B, odległych od siebie o 18 kilometrów, wyruszyli naprzeciw siebie dwaj turyści. Pierwszy turysta wyszedł z miasta A o jedną godzinę wcześniej niż drugi z miasta B. Oblicz prędkość, z jaką szedł każdy turysta, jeżeli wiadomo, że po spotkaniu pierwszy turysta szedł do miasta B jeszcze 1,5 godziny, drugi zaś szedł jeszcze 4 godziny do miasta A.
Kolarz pokonał trasę 114 km. Gdyby jechał ze średnią prędkością mniejszą o 9,5 km/h, to pokonałby tę trasę w czasie o 2 godziny dłuższym. Oblicz, z jaką średnią prędkością jechał ten kolarz.
REKLAMA
Miasto A i miasto B łączy linia kolejowa długości 210 km. Średnia prędkość pociągu pospiesznego na tej trasie jest o 24 km/h większa od średniej prędkości pociągu osobowego. Pociąg pospieszny pokonuje tę trasę o 1 godzinę krócej niż pociąg osobowy. Oblicz czas pokonania tej drogi przez pociąg pospieszny.
Droga z miasta A do miasta B ma długość 474 km. Samochód jadący z miasta A do miasta B wyrusza godzinę później niż samochód z miasta B do miasta A. Samochody te spotykają się w odległości 300 km od miasta B. Średnia prędkość samochodu, który wyjechał z miasta A, liczona od chwili wyjazdu z A do momentu spotkania, była o 17 km/h mniejsza od średniej prędkości drugiego samochodu liczonej od chwili wyjazdu z B do chwili spotkania. Oblicz średnią prędkość każdego samochodu do chwili spotkania.
1-7z7