REKLAMA
REKLAMA

Prawdopodobieństo

W loterii są 32 losy ponumerowane kolejno od 1 do 32 .Nagrody otrzymują losy z numerami podzielnymi przez 7. Jakie jest prawdopodobieństwo wygrania w tej loterii?
A. $p=\frac{7}{32}$
B. $p=\frac{4}{7}$
C. $p=\frac{1}{8}$
D. $p=\frac{1}{4}$
Rzucamy dwiema, sześciennymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo, że suma oczek na obu kostkach będzie większa od 10, wynosi
A. $\frac{1}{18}$
B. $\frac{1}{12}$
C. $\frac{2}{3}$
D .$\frac{1}{3}$
REKLAMA
Rzucamy dwiema, sześciennymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo, że suma oczek na obu kostkach będzie mniejsza od 4, wynosi:
A. $\frac{1}{12}$
B. $\frac{1}{18}$
C. $\frac{1}{9}$
D) $\frac{1}{3}$
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 6. Wtedy
A. $p=\frac{1}{36}$
B. $p=\frac{1}{18}$
C. $p=\frac{1}{9}$
D. $p=\frac{1}{6}$

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 10. Wtedy
A. $p=\frac{1}{36}$
B. $p=\frac{1}{18}$
C. $p=\frac{1}{9}$
D. $p=\frac{1}{12}$

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 9. Wtedy
A. $p=\frac{1}{9}$
B. $p=\frac{1}{18}$
C. $p=\frac{1}{12}$
D. $p=\frac{1}{36}$

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 15. Wtedy
A. $p=\frac{1}{36}$
B. $p=\frac{1}{18}$
C. $p=\frac{1}{12}$
D. $p=\frac{1}{9}$