REKLAMA
REKLAMA

Poziom rozszerzony

1-7z206
Na kuli opisano stożek, o najmniejszej objętości. Oblicz stosunek pola powierzchni tego stożka do pola powierzchni kuli.

Oblicz miarę kąta między stycznymi do okręgu $x^2+y^2 +2x-2y-3=0$, poprowadzonymi przez punkt $A=(2,0)$.
REKLAMA
Rozwiąż nierówność $\left|2x+4\right|+\left|x-1\right|\leqslant 6.$
Rozwiąż nierówność $|x|+|x-4|\leqslant 6-x$.
Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność $\left|2x-8\right|\leqslant 10$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - maj 2015 - licea Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom rozszerzony 541
Stąd wynika, że
A. $k=2$
B. $k=4$
C. $k=5$
D. $k=9$
1-7z206