REKLAMA
REKLAMA

Poziom podstawowy

29-35z1354
Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność $\frac{2x}{9}\geqslant \frac{x}{3}-\frac{1}{2}$ jest
A. 0
B. 5
C.4
D.3
Najmniejszą liczba cakowitą spełniajacą nierówność $\frac{x}{8}<\frac{x}{6}+\frac{2}{3}$ jest
A. -7
B. -6
C. -9
D. -15
Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność $\frac{3x-2}{7}<\frac{x}{2}$ jest liczba
A.-3
B. -2
C. -4
D. 5

Wskaż, który rysunek przedstawia zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność $|x-4|<5$.
 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 32. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 36
Wskaż, który rysunek przedstawia zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność $|x+5|<4$.
 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 33. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 36
Wskaż, który rysunek przedstawia zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność $|x-5|<4$.
 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 34. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 33
REKLAMA
Wskaż rysunek, na którym jet przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności $|x+5|>7.$
 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 35. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 98
29-35z1354