REKLAMA
REKLAMA

Poziom podstawowy

22-28z1354
Długość boku kwadratu $k_2$ jest o 20% większa od długości boku kwadratu $k_1$. Wówczas pole kwadratu $k_2$ jest większe od pola kwadratu $k_1$
A. o $20\%$
B. o $40\%$
C. o $44\%$
D. o $120\%$

Liczba $b$, to 95% liczby $a\ (a\neq1)$. Wskaż zdanie fałszywe
A. $b=a-0,05a$
B. $b=a-5\%a$
C. $b=a-5\%$
D. $b=0,95a$
Liczba $b$, to 25% liczby $a$. Wtedy
A. $a=0,75b$
B. $a=1,25b$
C. $a=4b$
D. $a=175\%b$
Liczba, której 3% równa się 39, to
A. 11,7
B. 130
C. 117
D. 1300
Liczba, której 0,2% równa się 36, to
A. 18000
B. 720
C. 72
D. 180
REKLAMA
Liczba, której 12% równa się 12, to
A. 144
B. 100
C. 120
D. 1200
Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje
A. 73,20 zł
B. 49,18 zł
C. 60,22 zł
D. 82 zł
22-28z1354