REKLAMA
REKLAMA

Poziom podstawowy

15-21z1354
Liczby $a$ i $b$ są dodatnie. 25% liczby $a$ jest równe 22% liczby $b$. Wynika stąd, że liczba $a$ jest równa
A. 47% liczby $b$
B. 88% liczby $b$
C. 103% liczby $b$
D. 147% liczby $b$
Liczby $a$ i $b$ są dodatnie. 25% liczby $a$ jest równe 50% liczby $b$. Wynika stąd, że liczba $a$
A. jest dwa razy mniejsza od liczby $b$
B. stanowi $\frac{3}{2}$ liczby $b$
C. jest dwa razy większa od liczby $b$
D. stanowi $\frac{3}{4}$ liczby $b$
Długość boku kwadratu $k_2$ jest o 10% mniejsza od długości boku kwadratu $k_1$. Wówczas pole kwadratu $k_2$ jest mniejsze od pola kwadratu $k_1$
A. o $10\%$
B. o $19\%$
C. o $20\%$
D. o $81\%$

Dany jest prostokąt. Jeżeli długość jednego z jego boków zwiększymy o 10 %, a drugiego zmniejszymy o 10% to pole tego prostokąta
A. nie zmieni się
B. wzrośnie o $1\%$
C. zmniejszy się o $1\%$
D. wzrośnie o $20\%$

Długości boków prostokąta są dłuższe od długości boku kwadratu odpowiednio o 20% i 25%. Wówczas pole prostokąta jest większe od pola kwadratu
A. o $22,5\%$
B. o $45\%$
C. o $50\%$
D. o $145\%$

REKLAMA
Dany jest prostokąt. Jeżeli długość jednego z jego boków zwiększymy o 25%, a drugiego zmniejszymy o 20% to pole tego prostokąta
A. nie zmieni się
B. zwiększy się o $2,5\%$
C. zwiększy się o $5\%$
D. zmniejszy się o $5\%$
Dany jest prostokąt. Jeżeli długość jednego z jego boków zwiększymy o 20%, a drugiego zmniejszymy o 25% to pole tego prostokąta
A. nie zmieni się
B. zmniejszy się o $5\%$
C. zmniejszy się o $10\%$
D. zmniejszy się o $20\%$
15-21z1354