REKLAMA
REKLAMA

Poziom podstawowy

1-7z1354
Liczbę $\sqrt{50}$ można przedstawić w postaci
A. $5\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{5}$
C. $25\sqrt{2}$
D. $2\sqrt{25}$
Liczbę $\sqrt{12}$ można przedstawić w postaci
A. $3\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{3}$
C. $2\sqrt{6}$
D. $4\sqrt{3}$
Liczbę $\sqrt{60}$ można przedstawić w postaci
A. $4\sqrt{15}$
B. $6\sqrt{10}$
C. $10\sqrt{6}$
D. $2\sqrt{15}$
Liczbę $(2\sqrt{3})^2$ można przedstawić w postaci
A. $36$
B. $6$
C. $12$
D. $144$
REKLAMA
Liczbę $\sqrt{75}$ można przedstawić w postaci
A. $5\sqrt{15}$
B. $3\sqrt{5}$
C. $3\sqrt{25}$
D. $5\sqrt{3}$
Liczbę $\sqrt{72}$ można przedstawić w postaci
A. $6\sqrt{12}$
B. $6\sqrt{2}$
C. $9\sqrt{8}$
D. $9\sqrt{2}$
Liczbę $\sqrt{72}$ można przedstawić w postaci
A. $3\sqrt{8}$
B. $9\sqrt{8}$
C. $8\sqrt{3}$
D. $12\sqrt{3}$
1-7z1354