REKLAMA
REKLAMA

Potęgi

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz$\begin{split}\begin{split}\frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}}\end{split}\end{split}$ jest równy
A. $a^{-3,9}$
B. $a^{-2}$
C. $a^{-1,3}$
D. $a^{1,3}$
Liczba $\begin{split}\frac{7^6\cdot 6^7}{42^6}\end{split}$ jest równa
A. $42^{36}$
B. $42^7$
C. $6$
D. $1$
Druga potęga liczby $\begin{split}\left(\frac{\sqrt[3]{-\frac{1}{8}}\cdot 4^{-\frac{1}{4}}}{0,25}\right)^2\end{split}$ jest równa:
A. $-2$
B. $2$
C. $4$
D. $-4$
REKLAMA
Liczba $5^8\cdot 16^{-2}$ jest równa
A. $\left(\frac{5}{2}\right)^8$
B. $\frac{5}{2}$
C. $10^8$
D. $10$
Niech $a=-2$, $b=3$. Wartość wyrażenia $a^b-b^a$ jest równa
A. $\frac{73}{9}$
B. $\frac{71}{9}$
C. $-\frac{73}{9}$
D. $-\frac{71}{9}$
Wartość wyrażenia $\begin{split}\frac{\sqrt[5]{-32}\cdot 2^{-1}}{4}\cdot 2^2\end{split}$ jest równa
A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $1$
D. $-1$
Iloczyn $9^{-5}\cdot 3^8$ jest równy
A. $3^{-4}$
B. $3^{-9}$
C. $9^{-1}$
D. $9^{-9}$