REKLAMA
REKLAMA

Potęgi

Liczba $\begin{gather*}3^{-5}\cdot 27^2\end{gather*}$ jest równa
A. $3^{-11}$
B. $3^{-1}$
C. $3$
D. $3^4$
Udowodnij, że liczba $7^{50}-7^{49}-2\cdot 7^{48}$ jest wielokrotnością 40.
REKLAMA
Udowodnij, że liczba $5^{22}-5^{21}+2\cdot 5^{20}$ jest podzielna przez 22.
Liczba $2\sqrt{18}-\sqrt{32}$ jest równa
A. $2^{-\frac{3}{2}}$
B. $2^{-\frac{1}{2}}$
C. $2^\frac{1}{2}$
D. $2^\frac{3}{2}$
Liczbę $x=2^2\cdot 16^{-4}$ można zapisać w postaci
A. $x=2^{14}$
B. $x=2^{-14}$
C. $x=32^{-2}$
D. $x=2^{-6}$
Liczba $\begin{gather*}
2^{20}\cdot 4^{40}
\end{gather*}$ jest równa
A. $2^{60}$
B. $4^{50}$
C. $8^{60}$
D. $8^{8000}$
Liczba $a=8^{23}\cdot 4^{17}$ jest równa liczbie:
A. $2^{103}$
B. $4^{63}$
C. $2^{59}$
D. $32^{40}$