REKLAMA
REKLAMA

Potęgi

Wykaż, że liczba $\begin{gather*}5^{150}-2\cdot 5^{149}+11\cdot 5^{148}\end{gather*}$ jest podzielna przez $13$.
Wykaż, że liczba $\begin{gather*}7^{121}-3\cdot 7^{119}\end{gather*}$ jest podzielna przez $23$.
REKLAMA
Jeżeli wyrażenie $\begin{gather*}\frac{\left( \frac{1}{3}\right)^{-2}\cdot3^3\cdot\sqrt{3}}{3^5} \\ \ \\ \end{gather*}$ przedstawimy w postaci $3^x$, to $x$ jest równe
A. $-1$
B. $-2$
C. $-3\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{2}$
Wyrażenie $\begin{gather*}\frac{ \left( \left( 3^2 \right) ^3 \right)^2}{3} \\ \\ \\ \\ \\ \ \\ \end{gather*}$ jest równe
A. $3^6$
B. $3^9$
C. $3^{11}$
D. $1^{12}$

Dana jest liczba $x=12^4\cdot \left( \frac{1}{3} \right)^3$. Wtedy $x=$
A. $3\cdot 2^4$
B. $2^8\cdot3$
C. $3^7\cdot2^4$
D. $3^7\cdot2^8$

Wartość wyrażenia $\left( \left( 3^2 \right) ^2 \right)^3$ jest równa:
A. $3^{12}$
B. $3^7$
C. $3^{64}$
D. $9^8$

Oblicz wartość wyrażenia $\begin{gather*}\left( \frac{3^8 \cdot 3^3}{3^{-2}} \right)^0\end{gather*}$.
A. $3^{13}$
B. $3^{-12}$
C. $1$
D. $0$