REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2017

Dany jest stożek o wysokości 6 i tworzącej $3\sqrt{5}$. Objętość tego stożka jest równa
A. $36\pi$
B. $18\pi$
C. $108\pi$
D. $54\pi$
Średnia arytmetyczna zestawu danych: $x$, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jest równa 9. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
A. 8
B. 9
C.10
D. 16
REKLAMA
Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych mniejszych niż 2017 ?
A. $2016$
B. $2017$
C. $1016$
D. $1017$
Z pudełka, w którym jest tylko 6 kul białych i n kul czarnych, losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe $\frac{1}{3}$. Liczba kul czarnych jest równa
A. $n=9$
B. $n=2$
C. $n=18$
D. $n=12$
Udowodnij, że dla dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej $x$ prawdziwa jest nierówność
$4x+\frac{1}{x}\geqslant 4$.