REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2016

Suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 195. Najmniejszą z tych liczb jest
A. $37$
B. $38$
C. $39$
D. $40$
Buty, które kosztowały 220 złotych, przeceniono i sprzedano za 176 złotych. O ile procent obniżono cenę butów?
A. $80$
B. $20$
C. $22$
D. $44$
Liczba $\begin{split}\frac{4^5\cdot 5^4}{20^4}\end{split}$ jest równa
A. $4^4$
B. $20^{16}$
C. $20^5$
D. $4$
Liczba $\begin{split}\frac{\log_3729}{\log_636}\end{split}$ jest równa
A. $\log_6693$
B. $3$
C. $\log_{\frac{1}{2}}\frac{81}{4}$
D. $4$
REKLAMA
Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność $\frac{x}{5}+\sqrt{7}>0$ jest
A. $-14$
B. $-13$
C. $13$
D. $14$
Funkcja kwadratowa jest określona wzorem $f(x)=(x-1)(x-9)$. Wynika stąd, że funkcja f jest rosnąca w przedziale
A. $\langle5,+\infty)$
B. $(-\infty,5\rangle$
C. $(-\infty,-5\rangle$
D. $\langle-5,+\infty)$
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej $f$, przy czym $f(0)=-2$ i $f(1)=0$.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2016 Funkcje Funkcja liniowa Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 601
Wykres funkcji $g$ jest symetryczny do wykresu funkcji $f$ względem początku układu współrzędnych. Funkcja g jest określona wzorem
A. $g(x)=2x+2$
B. $g(x)=2x-2$
C. $g(x)=-2x+2$
D. $g(x)=-2x-2$