REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011

Rozwiązaniem równania $3(2-3x)=x-4$ jest
A. $x=1$
B. $x=2$
C. $x=3$
D. $x=4$
Suma liczby $x$ i 15% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest
A. $0,15\cdot x=230$
B. $0,85\cdot x=230$
C. $x+0,15\cdot x=230$
D. $x-0,15\cdot x=230$
Rozwiązaniem układu równań $\begin{cases}x+3y=5 \\ 2x-y=3\end{cases}$ jest
A. $\begin{cases}x=2 \\ y=1\end{cases}$
B. $\begin{cases}x=2 \\ y=-1\end{cases}$
C. $\begin{cases}x=1 \\ y=2\end{cases}$
D. $\begin{cases}x=1 \\ y=-2\end{cases}$

Funkcja liniowa $f(x)=(m-2)x-11$ jest rosnąca dla
A. $m>2$
B. $m>0$
C. $m<13$
D. $m<11$
Do wykresu funkcji liniowej $f$ należą punkty $A=(1,2)$ i $B=(-2,5)$. Funkcja $f$ ma wzór
A. $f(x)=x+3$
B. $f(x)=x-3$
C. $f(x)=-x-3$
D. $f(x)=-x+3$
Punkt $A=(0,5)$ leży na prostej $k$ prostopadłej do prostej o równaniu $y=x+1$. Prosta $k$ ma równanie
A. $y=x+5$
B. $y=-x+5$
C. $y=x-5$
D. $y=-x-5$
REKLAMA
Dla pewnych liczb $a$ i $b$ zachodzą równości: $a^2-b^2=200$ i $a+b=8$. Dla tych liczb $a$ i $b$ wartość wyrażenia $a-b$ jest równa
A. 25
B. 16
C. 10
D. 2