REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2010

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje
A. 73,20 zł
B. 49,18 zł
C. 60,22 zł
D. 82 zł
Iloczyn $81^2\cdot 9^4$ jest równy
A. $3^4$
B. $3^0$
C. $3^{16}$
D. $3^{14}$
Wskaż nierówność, która opisuje przedział na osi liczbowej.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2010  Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 4. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 145
A. $|x-1|<3$
B. $|x+1|<3$
C. $|x+1|>3$
D. $|x-1|>3$
REKLAMA
Wyrażenie $x(x-1)(x+1)$ jest równe
A. $(x-1)^3$
B. $x^3-1$
C. $x^3-x$
D. $x^3$
Kwadrat liczby $x=2-\sqrt{3}$ jest równy
A. $7-4\sqrt{3}$
B. $7+4\sqrt{3}$
C. $1$
D. $7$
Zbiorem rozwiązań nierówności $x(x+5)>0$ jest

A. $(-\infty,0)\cup(5,+\infty)$
B. $(-\infty,-5)\cup(0,+\infty)$
C. $(-\infty,-5)\cup(5,+\infty)$
D. $(-5,+\infty)$