REKLAMA
REKLAMA

Planimetria

1-7z184
Średnice $AB$ i $CD$ okręgu o środku $S$ przecinają się pod kątem $\alpha$ (tak jak na rysunku). Kąt $BMD$ ma miarę $20^{\circ}$
 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 1. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 27

Miara kąta $\alpha$ jest równa
A. $60^{\circ}$
B. $30^{\circ}$
C. $40^{\circ}$
D. $50^{\circ}$
Średnice $AB$ i $CD$ okręgu o środku $S$ przecinają się pod kątem $140^{\circ}$ (tak jak na rysunku).
 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 2. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 28

Miara kąta $\alpha$ jest równa
A. $30^{\circ}$
B. $20^{\circ}$
C. $40^{\circ}$
D. $60^{\circ}$
Miara kąta $\alpha$ (patrz rysunek), wynosi
 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 3. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 431
A. $60^{\circ}$
B. $110^{\circ}$
C. $120^{\circ}$
D. $100^{\circ}$
Miara kąta $\alpha$ (patrz rysunek) wynosi
 Planimetria Własności miarowe figur płaskich Zadanie 4. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 434
A. $30^{\circ}$
B. $17,5$
C. $75^{\circ}$
D. $37,5^{\circ}$
REKLAMA
Długość boku trójkąta równobocznego jest równa $6\sqrt{2}$. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy
A. $\sqrt{6}$
B. $2\sqrt{6}$
C. $3\sqrt{6}$
D. $4\sqrt{6}$

Długość boku trójkąta równobocznego jest równa $12$. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy
A. $2\sqrt{3}$
B. $3\sqrt{3}$
C. $4\sqrt{3}$
D. $6\sqrt{3}$

Długość boku trójkąta równobocznego jest równa $18$. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy
A. $3\sqrt{3}$
B. $6\sqrt{3}$
C. $9\sqrt{3}$
D. $12\sqrt{3}$

1-7z184