REKLAMA
REKLAMA

Nierówność

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność $\left|2x-8\right|\leqslant 10$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - maj 2015 - licea Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 1. (1 pkt.)  Poziom rozszerzony 541
Stąd wynika, że
A. $k=2$
B. $k=4$
C. $k=5$
D. $k=9$
Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiazań nierówności $-4\leqslant x-1\leqslant 4$.


Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2015 - licea Równania i nierówności Równania i nierówności liniowe. Zadanie 2. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 526
Jedną z liczb spełniających nierówność $(x-6)\cdot(x-2)^2\cdot(x+4)\cdot(x+10)>0$ jest
A. $-5$
B. $0$
C. $3$
D. $5$
Zbiór rozwiązań nierówności $(x-2)(2+x)<0$ to:
A. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$
B. $(-\infty,4)$
C. $(-4,4)$
D. $(-2,2)$
Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność $\frac{x}{5}+\sqrt{7}>0$ jest
A. $-14$
B. $-13$
C. $13$
D. $14$
REKLAMA
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności $\dfrac{1-2x}{2}>\dfrac{1}{3}$ jest przedział
A. $\left(-\infty,\frac{1}{6}\right)$
B. $\left(-\infty,\frac{2}{3}\right)$
C. $\left(\frac{1}{6},+\infty\right)$
D. $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności $3(1-x)>2(3x-1)-12x$ jest przedział
A. $\left(-\frac{5}{3},+\infty\right)$
B. $\left(-\infty,\frac{5}{3}\right)$
C. $\left(\frac{5}{3},+\infty\right)$
D. $\left(-\infty,-\frac{5}{3}\right)$