REKLAMA
REKLAMA

Nierówność

1-7z23
Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność $\left|2x-8\right|\leqslant 10$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - maj 2015 - licea Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 1. (1 pkt.)  Poziom rozszerzony 541
Stąd wynika, że
A. $k=2$
B. $k=4$
C. $k=5$
D. $k=9$
Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiazań nierówności $-4\leqslant x-1\leqslant 4$.


Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2015 - licea Równania i nierówności Równania i nierówności liniowe. Zadanie 2. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 526
REKLAMA
Zbiór rozwiązań nierówności $(x-2)(2+x)<0$ to:
A. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$
B. $(-\infty,4)$
C. $(-4,4)$
D. $(-2,2)$
Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność $\frac{x}{5}+\sqrt{7}>0$ jest
A. $-14$
B. $-13$
C. $13$
D. $14$
Zbiór K- to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych $x$, dla których wartość liczbowa wyrażenia $\sqrt{x(x^2-9)}$ jest liczbą rzeczywistą. Zatem
A. $K=\left\langle -3,0\right\rangle \cup\langle3,+\infty)$
B. $K=(-\infty,-3\rangle\cup\langle0,3\rangle$
C. $K=(-3,0)\cup(3,+\infty)$
D. $K=(-\infty,-3)\cup(0,3)$
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb $x$ spełniających warunek: $11\leqslant 2x-7\leqslant 15$.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2017  Równania i nierówności Równania i nierówności liniowe. Zadanie 6. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 712
Do zbioru rozwiązań nierówności $(x^4+1)(2-x)>0$ nie należy liczba
A. $-3$
B. $-1$
C. $1$
D. $3$
1-7z23