Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2016

Suma pierwiastków równania $(x-2)(x+1)(x-3)=0$ jest równa:
A. $-6$
B. $-4$
C. $0$
D. $4$
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji $f$.
Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2016  Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 9. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 660
Najmniejszą wartością funkcji $g(x)=f(-x)$ w przedziale $\left\langle -4,-1\right\rangle$ jest liczba:
A. $-2$
B. $-1$
C. $0$
D. $2$
Dwusieczna kąta, pod którym przecinają się proste $y=x-1$ i $y=-x+1$, przechodzi przez punkt:
A. $P=(0,1)$
B. $P=(-1,-1)$
C. $P=(-1,1)$
D. $P=(1,0)$
W tabeli podano wartości funkcji liniowej $f(x)=ax+b$ dla wybranych trzech elementów należących do dziedziny funkcji.
Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2016  Funkcje Funkcja liniowa Zadanie 11. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 661
Zatem:
A. $f(2)=-8$
B. $f(2)=-6$
C. $f(2)=0$
D. $f(2)=8$
Funkcja liniowa $f$ jest określona wzorem $f(x)=ax+b$ dla $b=-3$ oraz $ab<0$. Wynika z tego, że funkcja $f$:
A. jest rosnąca
B. jest malejąca
C. jest stała
D. nie jest ani rosnąca, ani malejąca
Dziedziną funkcji $f$ określonej wzorem $f(x)=(x-1)^2+2$ jest zbiór $\langle-2,+\infty)$. Zbiorem wartości tej funkcji jest:
A. $(-\infty,2\rangle$
B. $\langle2,+\infty)$
C. $\langle11,+\infty)$
D. $\left\langle 1,2\right\rangle$
Funkcja $g$ jest opisana wzorem $g(x)=3^{x-1}+1$. Miejscem zerowym funkcji $h(x)=g(x+1)-4$ jest liczba:
A. $-1$
B. $0$
C. $1$
D. $3$