Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2015

29-30z30
Dana jest funkcja określona wzorem $f(x)=ax^2+bx+c$. Wartość największa funkcji jest równa $10$. Funkcja jest rosnąca jedynie w przedziale $(-\infty.2\rangle$,a do jej wykresu należy punkt $A=(4,-2)$. Wyznacz wartości współczynników $a, b, c$.
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 4, a suma kwadratów wyrazu drugiego, czwartego i siódmego jest równa 702. Wyznacz ogólny wyraz tego ciągu.