REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2015

Zbiór rozwiązań nierówności $x-\sqrt{3}x>2$ to:
A. $(-\infty,-1-\sqrt{3})$
B. $(-\infty,-1+\sqrt{3})$
C. $(-1-\sqrt{3},+\infty)$
D. $(-1+\sqrt{3},+\infty)$
W okrąg o środku O wpisano trójkąt ostrokątny ABC. Jeśli $|\sphericalangle ABO|=48^\circ$, to:
A. $|\sphericalangle ACB|=42^\circ$
B. $|\sphericalangle ACB|=48^\circ$
C. $|\sphericalangle ACB|=52^\circ$
D. $|\sphericalangle ACB|=58^\circ$
Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym $a_n=-3n+118$. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:
A. $37$
B. $38$
C. $39$
D. $0$
Liczba miejsc zerowych funkcji $f(x)=(x-4)^2+9$ to:
A. $0$
B. $1$
C. $2$
D. $3$
REKLAMA
Zbiorem wartości funkcji $f(x)=2^x+3$ jest zbiór:
A. wszystkich liczb rzeczywistych
B. $(0,+\infty)$
C. $(-3,+\infty)$
D. $(3,+\infty)$
W ciągu arytmetycznym pierwszy i drugi wyraz są odpowiednio równe: $1, -2$. Dziewiąty wyraz tego ciągu jest równy:
A. $-23$
B. $23$
C. $-25$
D. $25$
Prosta o równaniu $y=4x+1$ przecina osie układu współrzędnych w punktach:
A. $(1,0)$ i $(0,\frac{1}{4})$
B. $(1,0)$ i $(0,-\frac{1}{4})$
C. $(0,1)$ i $(-\frac{1}{4},0)$
D. $(0,1)$ i $(\frac{1}{4},0)$