REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2013

Suma liczby odwrotnej do liczby $-4\frac{3}{5}$ i liczby przeciwnej do liczby $\frac{18}{23}$ jest równa:
A. $-1$
B. $0$
C. $-\frac{21}{23}$
D. $1$
Wartość wyrażenia $\frac{1}{2}\log_315-\log_3\sqrt{5}$ jest równa:
A. $-1$
B. $\log_33\sqrt{5}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $1$
REKLAMA
Suma przedziałów $(-\infty,-11)\cup(7,+\infty)$ jest zbiorem rozwiązań nierówności:
A. $|x+1|>10$
B. $|x+2|>9$
C. $|x-2|>11$
D. $|x+1|<10$
Niech $k=2-3\sqrt{2}$, zaś $m=1-\sqrt{2}$. Wówczas wartość wyrażenia $k^2-12m$ jest równa:
A. $21+12\sqrt{2}$
B. $21-12\sqrt{2}$
C. $10$
D. $34$
Liczba a stanowi 40% liczby b. Wówczas:
A. $b=0,4a$
B. $b=0,6a$
C. $b=2,5a$
D. $b=0,25a$
Dziedziną funkcji $\begin{split}f(x)=\frac{x+3}{x^3+4x}\end{split}$ jest zbiór:
A. $\mathbb{R}\backslash\left\{-4,0\right\}$
B. $\mathbb{R}\backslash\left\{0\right\}$
C. $\mathbb{R}$
D. $\mathbb{R}\backslash\left\{-2,0,2\right\}$
Proste o równaniach $-3y-mx+12=0$ oraz $y=6x-12$ są prostopadłe dla m równego:
A. $\frac{1}{2}$
B. $-18$
C. $-\frac{1}{2}$
D. $6$