REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (OKE Poznań), poziom rozszerzony - styczeń 2011

8-12z12
Dane jest równanie $(2m+1)x^2-(m+3)x+2m+1=0$ z niewiadomą $x$. Wyznacz te wartości parametru $m$, dla których suma odwrotności różnych pierwiastków danego równania jest większa od $1$.
REKLAMA
Ciąg $(a,b,c)$ jest ciągiem arytmetycznym. Suma jego wyrazów jest równa $18$. Jeżeli pierwszą z liczb zmniejszymy o $25\%$, a trzecią zwiększymy o $50\%$, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Wyznacz liczby $a,b,c$.
Krawędź podstawy ostrosłupa trójkątnego prawidłowego jest równa $6$. Jego objętość jest równa $9\sqrt{3}$. Wyznacz długość wysokości ściany bocznej ostrosłupa.
Wśród dziesięciu losów loteryjnych znajduje się jeden los z główną wygraną oraz dwa losy uprawniające do wylosowania następnego losu. Oblicz prawdopodobieństwo wygrania przy zakupie jednego losu.
Dany jest równoramienny trójkąt prostokątny, którego przeciwprostokątna ma długość $2$. Bok $AB$ prostokąta $ABCD$ zawiera się w przeciwprostokątnej tego trójkąta,zaś punkty $C$ i $D$ należą do przyprostokątnych. Oblicz długości boków prostokąta $ABCD$ wiedząc, że kwadrat długości jego przekątnej $AC$ ma wartość najmniejszą z możliwych.
8-12z12