REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (OKE Poznań), poziom podstawowy - styczeń 2014

Dane są liczby $x=2+\sqrt{5}$ i $y=3-\sqrt{5}$. Iloraz $\dfrac{x}{y}$ można zapisać w postaci
A. $8\sqrt{5}$
B. $\frac{7\sqrt{5}-9}{4}$
C. $\frac{-5\sqrt{5}}{2}$
D. $\frac{11}{4}+\frac{5}{4}\sqrt{5}$
REKLAMA
Zbiorem rozwiązań nierówności $|x-2|>7$ jest
A. $(2,9)$
B. $(-5,9)$
C. $(-\infty,-5)\cup(9,\infty)$
D. $(-\infty,-5\rangle\cup\langle9,\infty)$
Jeżeli $\log_x\frac{1}{64}=-4$, to liczba $x$ jest równa
A. $\frac{1}{2}$
B. $2\sqrt{2}$
C. $2$
D. $4$
Aby otrzymać wielomian $W(x)=x^3+8$, należy pomnożyć wielomian $P(x)=x+2$ przez wielomian
A. $Q(x)=x^2+4$
B. $Q(x)=x^2-2x+4$
C. $Q(x)=x^2-4x+4$
D. $Q(x)=x^2+2x+4$
Miejscem zerowym funkcji $f(x)=\sqrt{2}\cdot x-\frac{\sqrt{8}}{4}$ jest liczba
A. $\frac{1}{2}$
B. $\sqrt{2}$
C. $-2$
D. $2$
Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności $x^2-7x-5<0$ jest
A. $0$
B. $3$
C. $7$
D. $8$
Liczba $x=3\sqrt{2}$ jest pierwiastkiem wielomianu $W(x)=x^2-2a$, gdy a jest równe
A. $18$
B. $-18$
C. $9$
D. $18\sqrt{2}$