REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (OKE Poznań), poziom podstawowy - styczeń 2013

Liczbę $x=2^2\cdot 16^{-4}$ można zapisać w postaci
A. $x=2^{14}$
B. $x=2^{-14}$
C. $x=32^{-2}$
D. $x=2^{-6}$
REKLAMA
Hania pokonuje drogę do szkoły $S=100 \text{ m}$ z domu do szkoły w czasie 30 min. Z jaką średnią prędkością idzie Hania?
A. $0,05\frac{\text{km}}{\text{h}}$
B. $0,2\frac{\text{km}}{\text{h}}$
C. $5\frac{\text{km}}{\text{h}}$
D. $3,(3)\frac{\text{km}}{\text{h}}$
Prostą przechodzącą przez punkt $A=(1,1)$ i równoległą do prostej $y=\frac{1}{2}x-1$ opisuje równanie
A. $y=-2x-1$
B. $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$
C. $y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$
D. $y=2x-1$
Dziedziną funkcji$\begin{gather*} f(x)=\frac{36-x^2}{(6-x)\left(x^3-1\right)} \end{gather*}$ jest zbiór
A. $\mathbb{R}\diagdown \left\{1,6\right\}$
B. $\mathbb{R}\diagdown \left\{-6,-1,6\right\}$
C. $\mathbb{R}\diagdown \left\{-6,6\right\}$
D. $\mathbb{R}\diagdown \left\{-6,1,6\right\}$
Gdy przesuniemy wykres funkcji $f(x)=2x-3$ o 2 jednostki w prawo i 4 jednostki w górę, to otrzymamy wykres funkcji opisanej wzorem
A. $y=2(x-2)+4$
B. $y=2(x-2)-4$
C. $y=2(x-2)+1$
D. $y=2(x+2)+4$

Zbiorem wartości funkcji $f$ określonej wzorem $f(x) =3^{x+2}-3 $ jest zbiór
A. $(-2,+\infty)$
B. $(-3,-2)$
C. $(3,+\infty)$
D. $(-3,+\infty)$
Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o wysokości 9 jest równe
A. $36\pi$
B. $9\pi$
C. $18\sqrt{3}\pi$
D. $12\pi$