REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (OKE Poznań), poziom podstawowy - styczeń 2011

Liczba $\begin{gather*}2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\end{gather*}$ jest liczbą
A. wymierną
B. niewymierną
C. większą niż $\sqrt{2}$
D. naturalną
Liczba $b$ to $125\%$ liczby $a$. Wskaż zdanie fałszywe.
A. $b=a+0,25\cdot a$
B. $b=a+25\%\cdot a$
C. $b=1,25\cdot a$
D. $b=a+25\%$
REKLAMA
Liczby należące do przedziału $ \left\langle -6,6\right\rangle$ są rozwiązaniami nierówności
A. $|x|<6$
B. $|x|>6$
C. $|x|\leqslant 6$
D. $|x|\geqslant 6$
Jeżeli $\log_x\frac{1}{64}=-4$ to liczba $x$ jest równa
A. $\frac{1}{2}$
B. $2\sqrt{2}$
C. $2$
D. $4$
Połowa liczby $2^{2010}$ to
A. $1^{1005}$
B. $1^{2010}$
C. $2^{1005}$
D. $2^{2009}$
Iloczyn wielomianów $W(x)=-3x^2+6$ i $P(x)=2x^3-6x^2+4$ jest wielomianem stopnia
A. $2$
B. $3$
C. $5$
D. $6$
Liczba $\log_4\left[\log_3\left(\log_28\right)\right]$ jest równa
A. $0$
B. $1$
C. $2$
D. $3$