Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012

Pole prostokąta jest równe 40. Stosunek długości jego boków jest równy 2:5. Dłuższy bok tego prostokąta jest równy
A. 10
B. 8
C. 7
D. 6
Dane są punkty $A=(6,1)$ i $B=(3,3)$. Współczynnik kierunkowy prostej $AB$ jest równy
A. $-\frac{2}{3}$
B. $-\frac{3}{2}$
C. $\frac{3}{2}$
D. $\frac{2}{3}$
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 i 12. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy
A. $12$
B. $8,5$
C. $6,5$
D. $5$
Dane są dwa okręgi o promieniach 12 i 17. Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Odległość między środkami tych okręgów jest równa
A. $5$
B. $12$
C. $17$
D. $29$
Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 13 i 15 wokół dłuższej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy
A. $15$
B. $13$
C. $7,5$
D. $6,5$
Dany jest sześcian $ABCDEFGH$. Siatką ostrosłupa czworokątnego $ABCDE$ jest
Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 20. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 370
A. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 20. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 371
B. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 20. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 372
C. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 20. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 373
D. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 20. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 374
Jeżeli $A$ jest zdarzeniem losowym oraz $A'$ jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia $A$ i $P(A)=5\cdot P(A')$, to prawdopodobieństwo zdarzenia $A$ jest równe
A. $\frac{4}{5}$
B. $\frac{1}{5}$
C. $\frac{1}{6}$
D. $\frac{5}{6}$