Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność $\left(4+x\right)^2<\left(x-4\right)\left(x+4\right)$ jest
A. $-5$
B. $-4$
C. $-3$
D. $-2$
Funkcja liniowa $f(x)=\frac{1}{2}x-6$
A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt $\left(0,6\right)$
B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt $\left(0,6\right)$
C. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt $\left(0,-6\right)$
D. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt $\left(0,-6\right)$
Liczby $x_1,x_2$ są rozwiązaniami równania $4\left(x+2\right)\left(x-6\right)=0$. Suma $x_1^2+x_2^2$ jest równa
A. $16$
B. $32$
C. $40$
D. $48$

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji $y=f(x)$.
Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 11. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 360

Zbiorem wartości tej funkcji jest
A. $\left\langle -4,3\right\rangle$
B. $\left\langle -4,-1\right\rangle \cup \left\langle 1,3\right\rangle$
C. $\left\langle -4,-1\right\rangle \cup \left(1,3\right\rangle$
D. $\left\langle -5,6\right\rangle$
W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre: $\alpha=27^{\circ}$ i $\beta=63^{\circ}$. Wtedy $\begin{gather*}\frac{\cos\alpha + \sin\beta}{\cos\alpha}\end{gather*}$ równa się
A. $1+\sin 63^{\circ}$
B. $\sin 63^{\circ}$
C. $1$
D. $2$
Ciąg arytmetyczny $(a_n)$ jest określony wzorem $a_n=-2n+1$ dla $n\geqslant1$. Różnica tego ciągu jest równa
A. $-1$
B. $1$
C. $-2$
D. $3$
W ciągu geometrycznym $\left(a_n\right)$ dane są $a_2=\frac{\sqrt{3}}{2}$ i $a_3=-\frac{3}{2}$. Wtedy wyraz $a_1$ jest równy
A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$