REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012

Liczbę $\sqrt{32}$ można przedstawić w postaci
A. $8\sqrt{2}$
B. $12\sqrt{3}$
C. $4\sqrt{8}$
D. $4\sqrt{2}$
Potęga $\begin{gather*}\left(\frac{y}{x}\right)^5\end{gather*}$ (gdzie x i y są różne od zera) jest równa
A. $\begin{gather*}-5\cdot \frac{x}{y}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}\left(\frac{x}{y}\right)^{-5}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}\frac{y^5}{x}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}-\left(\frac{x}{y}\right)^5\end{gather*}$
Liczba $\log_3\frac{1}{27}$ jest równa
A. $-3$
B. $-\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $3$
Wyrażenie $\left|\left|x\right|+1\right|$ dla $x<0$ jest równe
A. $x+1$
B. $x-1$
C. $-x+1$
D. $-x-1$
REKLAMA
W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o 20%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
Wielomian $4x^2-100$ jest równy
A. $\left(2x-10\right)^2$
B. $(2x-10)(2x+10)$
C. $4\left(x-10\right)^2$
D. $4(x-10)(x+10)$
Równanie $\begin{gather*}\frac{x^2+36}{x-6}=0\end{gather*}$
A. nie ma rozwiązań
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie
C. ma dokładnie dwa rozwiązania
D. ma dokładnie trzy rozwiązania