REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - listopad 2010

Liczba $\left|5-7\right|-\left|-3+4\right|$ jest równa
A. -3
B. -5
C. 1
D. 3


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności $\left|x-2\right|\geqslant 3$.
A. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - listopad 2010 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 2. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 341
B. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - listopad 2010 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 2. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 342
C. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - listopad 2010 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 2. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 343
D. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - listopad 2010 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 2. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 344
Samochód kosztował 30000 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach samochód kosztował
A. 24400 zł
B. 24700 zł
C. 24000 zł
D. 24300 zł
Dana jest liczba $x=63^2\cdot (\frac{1}{3})^4$. Wtedy
A. $x=7^2$
B. $x=7^{-2}$
C. $x=3^8\cdot 7^2$
D. $x=3\cdot 7$
REKLAMA
Kwadrat liczby $x=5+2\sqrt{3}$ jest równy
A. $37$
B. $25+4\sqrt{3}$
C. $37+20\sqrt{3}$
D. $147$
Liczba $\log_5{5}-\log_5{125}$ jest równa
A. $-2$
B. $-1$
C. $\frac{1}{25}$
D. $4$
Poniżej przedstawiono wykres funkcji $f$. Zbiorem wartości funkcji $f$ jest
Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - listopad 2010 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 345
A. $\left\langle -2,5\right\rangle$
B. $\left\langle -4,8\right\rangle$
C. $\left\langle -1,4\right\rangle$
D. $\left\langle 5,8\right\rangle$