REKLAMA
REKLAMA

Matura poprawkowa

1-7z169
Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje
A. 73,20 zł
B. 49,18 zł
C. 60,22 zł
D. 82 zł
Suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 195. Najmniejszą z tych liczb jest
A. $37$
B. $38$
C. $39$
D. $40$
Długość boku kwadratu $k_2$ jest o 10% większa od długości boku kwadratu $k_1$. Wówczas pole kwadratu $k_2$ jest większe od pola kwadratu $k_1$
A. o $10\%$
B. o $110\%$
C. o $21\%$
D. o $121\%$
Niech $a=-2$, $b=3$. Wartość wyrażenia $a^b-b^a$ jest równa
A. $\frac{73}{9}$
B. $\frac{71}{9}$
C. $-\frac{73}{9}$
D. $-\frac{71}{9}$
REKLAMA
Rozwiązaniem równania $3(2-3x)=x-4$ jest
A. $x=1$
B. $x=2$
C. $x=3$
D. $x=4$
Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności $2(3-x)>x.$
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2013 Równania i nierówności Równania i nierówności liniowe. Zadanie 6. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 199
Suma liczby $x$ i 15% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest
A. $0,15\cdot x=230$
B. $0,85\cdot x=230$
C. $x+0,15\cdot x=230$
D. $x-0,15\cdot x=230$
1-7z169