REKLAMA
REKLAMA

Logarytmy

Dane są liczby $a=-\frac{1}{27}$, $b=\log_{\frac{1}{4}}64$, $c=\log_{\frac{1}{3}}27$. Iloczyn $abc$ jest równy
A. $-9$
B. $-\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $3$
Liczba $\log_\sqrt{2}\left(2\sqrt{2}\right)$ jest równa
A. $\frac{3}{2}$
B. $2$
C. $\frac{5}{2}$
D. $3$
Wiadomo,że $\log_550=a$ i $\log_52=b$. Zatem:
A. $\frac{a+b}{2}=1$
B. $\frac{a\cdot b}{2}=1$
C. $\frac{a}{b}=1$
D. $\frac{a-b}{2}=1$
Liczba $\log_425+\log_210$ jest równa
A. $\log_215$
B. $\log_250$
C. $\log_2210$
D. $\log_2635$
Liczba $\frac{\log_327}{\log_3\sqrt{27}}$ jest równa
A. $-\frac{1}{2}$
B. $2$
C. $-2$
D. $\frac{1}{2}$
REKLAMA
Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji $y=-x+1$ i $y=\log_2x$ jest równa
A. $0$
B. $1$
C. $2$
D. $3$
Liczba $\log100-\log_28$ jest równa
A. -2
B. -1
C. 0
D. 1