REKLAMA
REKLAMA

Logarytmy

Liczba $\begin{gather*}\log_34,5+\log_32\end{gather*}$ jest równa
A. $\log_36,5$
B. $2$
C. $3$
D. $\log_66,5$
REKLAMA
Wyrażenie $\log_2(3x+3)$ jest określone dla wszystkich liczb $x$ spełniających warunek
A. $x>-3$
B. $x>-1$
C. $x\leqslant 0$
D. $x\leqslant 1$
Wyrażenie $\log_2(\frac{x}{2}-1)$ jest określone dla wszystkich liczb $x$ spełniających warunek
A. $x>2$
B. $x<\frac{1}{2}$
C. $x>0$
D. $x\leqslant 0$
Liczba $2\log_36-\log_34 $ jest równa
A. $4$
B. $2$
C. $2\log_32$
D. $\log_38$
Liczba $\log_\sqrt{2}2$ jest równa
A. $2$
B. $4$
C. $\sqrt{2}$
D. $\dfrac{1}{2}$
Dla dowolnych liczb $x>0,x\neq1,y>0,y\neq1$ wartość wyrażenia $\left(\log_{\frac{1}{x}}y\right)\cdot \left(\log_{\frac{1}{y}}x\right)$ jest równa
A. $x\cdot y$
B. $\frac{1}{x\cdot y}$
C. $-1$
D. $1$
Wartość wyrażenia $\frac{1}{2}\log_315-\log_3\sqrt{5}$ jest równa:
A. $-1$
B. $\log_33\sqrt{5}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $1$