REKLAMA
REKLAMA

Logarytmy

Liczba $\log_28-\log1000$ jest równa
A. 1
B. -7
C. 2
D. 0
Liczba $\log_28-\log_3\frac{1}{27}$ jest równa
A. 6
B.$ 2\frac{2}{3}$
C. 0
D. 1
Liczba $\log_39-\log_216$ jest równa
A. 4
B. -2
C. 0
D. 1
REKLAMA
Liczba $\begin{gather*}\log_3\frac{1}{9}+\log_42\end{gather*}$ jest równa
A. $-\frac{1}{2}$
B.1
C. $-\frac{3}{2}$
D. 4
Liczba $\begin{gather*}\frac{\log100}{\log_28-\log_416}\end{gather*}$ jest równa
A. 2
B. 10
C. 8
D. 1
Liczba $\begin{gather*}\log_28-\log_21\end{gather*}$ jest równa
A. $3$
B. $2$
C. $\log_27$
D. $-3$

Liczba $\begin{gather*}\log_2\frac{1}{4}-\log_22\end{gather*}$ jest równa
A. $3$
B. $1$
C. $-1$
D. $-3$