REKLAMA
REKLAMA

Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych takich, że iloczyn ich cyfr jest równy 4?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych takich, że iloczyn ich cyfr jest równy 6?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych takich, że iloczyn ich cyfr jest równy 12?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
W loterii są 32 losy ponumerowane kolejno od 1 do 32 .Nagrody otrzymują losy z numerami podzielnymi przez 7. Jakie jest prawdopodobieństwo wygrania w tej loterii?
A. $p=\frac{7}{32}$
B. $p=\frac{4}{7}$
C. $p=\frac{1}{8}$
D. $p=\frac{1}{4}$
Rzucamy dwiema, sześciennymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo, że suma oczek na obu kostkach będzie większa od 10, wynosi
A. $\frac{1}{18}$
B. $\frac{1}{12}$
C. $\frac{2}{3}$
D .$\frac{1}{3}$
Rzucamy dwiema, sześciennymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo, że suma oczek na obu kostkach będzie mniejsza od 4, wynosi:
A. $\frac{1}{12}$
B. $\frac{1}{18}$
C. $\frac{1}{9}$
D) $\frac{1}{3}$
REKLAMA
Losujemy przypadkową, dodatnią liczbę dwucyfrową. Prawdopodobieństwo, że suma cyfr tej liczby wyniesie co najmniej 17 jest równe
A. $\frac{17}{99}$
B. $\frac{17}{100}$
C. $\frac{1}{33}$
D.$\frac{1}{30}$