REKLAMA
REKLAMA

Geometria analityczna

1-7z102
Punkty $A=(-1,-3) , C=(2,-4)$ są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu $ABCD$. Obwód tego kwadratu jest równy
A. $4\sqrt{5}$
B. $5$
C. $10\sqrt{5}$
D. $3\sqrt{5}$

Punkty $A=(-7,-1)$ i $B=(0,-2)$ są dwoma kolejnymi wierzchołkami kwadratu $ABCD$. Obwód tego kwadratu jest równy
A. $15\sqrt{2}$
B. $20\sqrt{2}$
C. $50$
D. $8\sqrt{2}$

Punkty $A=(2,-3)$ i $B=(2,-5)$ są kolejnymi wierzchołkami sześciokąta foremnego $ABCDEF$. Obwód tego sześciokąta jest równy
A. $18$
B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
C. $12$
D. $6\sqrt{2}$

Punkty $A=(4,1)$ i $B=(12,-5)$ są kolejnymi wierzchołkami trójkąta równobocznego $ABC$.
Obwód tego trójkąta jest równy
A. $12\sqrt{3}$
B. $60$
C. $20$
D. $30$

Punkty $B=(1,-3)$ i $C=(-3,2)$ są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu $ABCD$. Pole tego kwadratu jest równe
A. $5$
B. $29$
C. $41$
D. $82$
Punkty $B=(4,3)$ i $C=(-2,5)$ są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu $ABCD$. Pole tego kwadratu jest równe
A. $8$
B. $32$
C. $40$
D. $68$
REKLAMA
Punkty $B=(6,3)$ i $C=(2,5)$ są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu $ABCD$. Pole tego kwadratu jest równe
A. $10$
B. $12$
C. $16$
D. $20$
1-7z102