REKLAMA
REKLAMA

Geometria

1-7z333
Miary kątów czworokąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy $30^{\circ}$. Najmniejszy kąt tego czworokąta ma miarę
A. $30^{\circ}$
B. $45^{\circ}$
C. $60^{\circ}$
D. $75^{\circ}$
Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy $20^{\circ}$. Najmniejszy kąt tego trójkąta ma miarę
A. $40^{\circ}$
B. $45^{\circ}$
C. $50^{\circ}$
D. $55^{\circ}$
Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy $30^{\circ}$. Najmniejszy kąt tego trójkąta ma miarę
A. $20^{\circ}$
B. $30^{\circ}$
C. $40^{\circ}$
D. $45^{\circ}$
Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy $40^{\circ}$. Największy kąt tego trójkąta ma miarę
A. $80^{\circ}$
B. $100^{\circ}$
C. $120^{\circ}$
D. $140^{\circ}$
Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy $15^{\circ}$. Największy kąt tego trójkąta ma miarę
A. $120^{\circ}$
B. $105^{\circ}$
C. $90^{\circ}$
D. $75^{\circ}$
REKLAMA
Średnice $AB$ i $CD$ okręgu o środku $S$ przecinają się pod kątem $\alpha$ (tak jak na rysunku). Kąt $BMD$ ma miarę $20^{\circ}$
 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 6. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 27

Miara kąta $\alpha$ jest równa
A. $60^{\circ}$
B. $30^{\circ}$
C. $40^{\circ}$
D. $50^{\circ}$
Średnice $AB$ i $CD$ okręgu o środku $S$ przecinają się pod kątem $140^{\circ}$ (tak jak na rysunku).
 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 28

Miara kąta $\alpha$ jest równa
A. $30^{\circ}$
B. $20^{\circ}$
C. $40^{\circ}$
D. $60^{\circ}$
1-7z333