REKLAMA
REKLAMA

Funkcja wykładnicza

1-7z11
Funkcja f określona jest wzorem $f(x)=\left|3+5^{3-x}\right|-1$ dla każdej liczby rzeczywistej.Zbiorem wartości funkcji f jest
A. $(2,+\infty)$
B. $\left\langle 1,3\right\rangle$
C. $\langle-1,+\infty)$
D. $(0,+\infty)$
Narysuj wykres funkcji $f(x)=2^x$, a następnie narysuj wykres funkcji $g(x)=|f(x+2)-3|$.
Dane są dwie funkcje określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x wzorami $f(x)=-5x+1$ oraz $g(x)=5^x$. Liczba punktów wspólnych wykresów tych funkcji jest równa
A. $3$
B. $2$
C. $1$
D. $0$
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem $f(x)=a^x$. Punkt $A=(1,2)$ należy do tego wykresu funkcji.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017 Funkcje Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Zadanie 4. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 676
Podstawa $a$ potęgi jest równa
A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $-2$
D. $2$
REKLAMA
Liczba m jest sumą odwrotności dwóch różnych pierwiastków równania
$k^2x^2+(k-1)x+1=0$, gdzie $k\neq0$.
Wyznacz zbiór wartości funkcji określonej wzorem $f(k)=2^m$.
Zbiorem wartości funkcji $f(x)=2^x+3$ jest zbiór:
A. wszystkich liczb rzeczywistych
B. $(0,+\infty)$
C. $(-3,+\infty)$
D. $(3,+\infty)$
Funkcja $f$ jest określona wzorem $f(x)=4^{-x}+1$ dla każdej liczby rzeczywistej $x$. Liczba $f\left(\frac{1}{2}\right)$ jest równa
A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{3}{2}$
C. $3$
D. $17$
1-7z11