Elementy statystyki

Średnia arytmetyczna zestawu danych: $x$, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jest równa 9. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
A. 8
B. 9
C.10
D. 16
Mediana uporządkowanego, niemalejącego zestawu liczb: $1,2,3,x,5,8$ jest równa 4. Wtedy
A. $x=2$
B. $x=3$
C. $x=4$
D. $x=5$
Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 8000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 2000 zł, 2800 zł, 3400 zł, 3600 zł, 4200 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa
A. 3400 zł
B. 3500zł
C. 6000zł
D. 7000 zł
Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5, x, 1, 3, 1 jest równa 3. Wtedy

A. $x=2$
B. $x=3$
C. $x=4$
D. $x=5$
Uczeń otrzymał pięć ocen : $5,3,6,x,3$. Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 4. Oblicz $x$ i medianę tych pięciu ocen.
Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9, x .
Wynika stąd, że
A. $x=0$
B. $x=3$
C. $x=5$
D. $x=6$
Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: $3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19$ jest równa $11$. Wtedy
A. $x=1$
B. $x=2$
C. $x=11$
D. $x=13$