REKLAMA
REKLAMA

Elementy statystyki

Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 40 studentów, jest równa 30. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy
A. 20 pkt
B. 30 pkt
C. 50 pkt
D. 60 pkt
Średnia arytmetyczna sześciu liczb: 3, 1, 1, 0, x, 2 jest równa 2. Wtedy liczba x jest równa
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Odchylenie standardowe danych: 1, 4, 1, 5, 9, 2, 1, 1 jest równe (z dokładnością do części setnych):
A. $7,25$
B. $2,69$
C. $5,75$
D. $2,40$
REKLAMA
Średnia arytmetyczna czterech liczb: $x-1$, $3x$, $5x+1$ i $7x$ jest równa $72$. Wynika stąd, że
A. $x=9$
B. $x=10$
C. $x=17$
D. $x=18$
Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: "Ile osób liczy twoja rodzina?" Wyniki przedstawiono w tabeli:
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2011 Elementy statystyki Miary statystyki opisowej i ich interpretacja Zadanie 12. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 322

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa 4. Wtedy liczba $x$ jest równa
A. 3
B. 4
C. 5
D. 7
Jeżeli do zestawu czterech danych: 4, 7, 8, x dołączymy liczbę 2, to średnia arytmetyczna wzrośnie o 2. Zatem
A. $x=-51$
B. $x=-6$
C. $x=10$
D. $x=29$
Średnia arytmetyczna zestawu danych: $2, 4, 7, 8, x$ jest równa $n$, natomiast średnia arytmetyczna zestawu danych: $2, 4, 7, 8, x, 2x$ jest równa $2n$. Wynika stąd, że
A. $x=49$
B. $x=21$
C. $x=14$
D. $x=7$