REKLAMA
REKLAMA

Elementy statystyki

Mediana uporządkowanego, niemalejącego zestawu liczb: $1,1,2,3,x,5,8,9$ jest równa 4. Wtedy
A. $x=2$
B. $x=3$
C. $x=4$
D. $x=5$

Mediana uporządkowanego, niemalejącego zestawu liczb: $1,2,x,7,9,11$ jest równa 5. Wtedy
A. $x=2$
B. $x=4$
C. $x=3$
D. $x=5$

Mediana uporządkowanego, niemalejącego zestawu liczb: $1,2,3,x,4,5,8$ jest równa 4. Wtedy
A. $x=2$
B. $x=3$
C. $x=5$
D. $x=4$

REKLAMA
Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 10000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 7000 zł, 7000 zł, 4500 zł, 4500 zł, 3000 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa
A. 4500 zł
B. 5750 zł
C. 6000zł
D. 7000 zł

Średnia arytmetyczna liczb 2, 2, 2, 3, 7, 9, 9, $x$ jest równa 4,5. Liczba $x$ jest równa
A. -11,5
B. 1
C. 1,5
D. 2
Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie
Zestaw P1, informator CKE, 2008 Elementy statystyki Miary statystyki opisowej i ich interpretacja Zadanie 6. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 238

Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa
A. 6
B. 5
C. 4,5
D. 4
W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.
Matura próbna z matematyki (OKE Poznań), poziom podstawowy - styczeń 2013 Elementy statystyki Miary statystyki opisowej i ich interpretacja Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 172
Mediana ocen w tej klasie jest równa
A. 3,5
B. 3
C. 4
D. 4,5