REKLAMA
REKLAMA

Elementy statystyki

29-29z29
W tabeli zestawiono oceny z matematyki uczniów klasy 3A na koniec semestru.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2013 Elementy statystyki Miary statystyki opisowej i ich interpretacja Zadanie 29. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 207

Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,6. Oblicz liczbę $x$ ocen bardzo dobrych (5) z matematyki wystawionych na koniec semestru w tej klasie.
REKLAMA