REKLAMA
REKLAMA

Elementy statystyki

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb $x, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5$ jest równa $3$. Wtedy
A. $x=2$
B. $x=3$
C. $x=4$
D. $x=5$
W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6, 3, 1, 4. Mediana tych danych jest równa
A. 2
B. 2,5
C. 5
D. 3,5
Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa 500 zł. Za pięć z tych akcji zapłacono 2300 zł. Cena szóstej jest równa
A. 400 zł
B. 500 zł
C. 600 zł
D. 700 zł
Mediana zestawu danych 2, 12, a, 10, 5, 3 jest równa 7. Wówczas
A. $a=4$
B. $a=6$
C. $a=7$
D. $a=9$
Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: $31, 16, 25, 29, 27, x$, jest równa $\frac{x}{2}$. Mediana tych liczb jest równa
A. $26$
B. $27$
C. $28$
D. $29$
REKLAMA
W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2016 Elementy statystyki Miary statystyki opisowej i ich interpretacja Zadanie 27. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 570
Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.
Tabela przedstawia wyniki uzyskane na sprawdzianie przez uczniów klasy III.
Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Elementy statystyki Miary statystyki opisowej i ich interpretacja Zadanie 28. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 364

Oblicz średnią arytmetyczną i kwadrat odchylenia standardowego uzyskanych ocen.