REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - maj 2015 - licea

1-7z16
Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność $\left|2x-8\right|\leqslant 10$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - maj 2015 - licea Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 1. (1 pkt.)  Poziom rozszerzony 541
Stąd wynika, że
A. $k=2$
B. $k=4$
C. $k=5$
D. $k=9$
Dana jest funkcja f określona wzorem $f(x)=\begin{cases}x-2 &\text{ dla } \ \ x\leqslant 0\\\left||x+3|-4\right| \ & \text{ dla } \ \ x>0\end{cases}$
Równanie $f(x)=1$ ma dokładnie
A. jedno rozwiązanie
B.dwa rozwiązania
C.cztery rozwiązania
D.pięć rozwiązań
REKLAMA
Liczba $\begin{split}\left(3-2\sqrt{3}\right)^3\end{split} $ jest równa
A. $27-24\sqrt{3}$
B. $27-30\sqrt{3}$
C. $135-78\sqrt{3}$
D. $135-30\sqrt{3}$
Równanie $2\sin x+3\cos x=6$ w przedziale $(0,2\pi)$
A. nie ma rozwiązań rzeczywistych
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste
C. ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste
D.ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste
Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu $y=2x+4$ jest równa
A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
B. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
C. $\frac{4}{5}$
D. $4$
Oblicz granicę $\begin{split}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{11n^3+6n+5}{6n^3+1}-\frac{2n^2+2n+1}{5n^2-4}\right)\end{split}$.W poniższe kratki wpisz kolejno cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - maj 2015 - licea Ciągi liczbowe Granica ciągu Zadanie 6. (2 pkt.)  Poziom rozszerzony 542

Liczby (-1) i 3 są miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f. Oblicz $\begin{split}\frac{f(6)}{f(12)}\end{split}$.
1-7z16