REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2019

Liczba $\log_\sqrt{2}2$ jest równa
A. $2$
B. $4$
C. $\sqrt{2}$
D. $\dfrac{1}{2}$
Liczba naturalna $n=2^{14}\cdot5^{15}$ w zapisie dziesiętnym ma
A. 14 cyfr
B. 15 cyfr
C.16 cyfr
D. 30 cyfr
W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o
A. 1%
B. 25%
C. 33%
D. 75%
Równość $\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{a}=1$ jest prawdziwa dla
A. $a=\dfrac{11}{20}$
B. $a=\dfrac{8}{9}$
C. $a=\dfrac{9}{8}$
D. $a=\dfrac{20}{11}$
Para liczb $x=2$ i $y=2$ jest rozwiązaniem układu równań $\begin{cases}
\ \ \ ax+y&=4\\
-2x+3y&=2a
\end{cases}$ dla
A. $a=-1$
B. $a=1$
C. $a=-2$
D. $a=2$
REKLAMA
Równanie $\frac{(x-1)(x+2)}{x-3}=0$
A. ma trzy różne rozwiązania $x=1, x=3, x=-2.$
B. ma trzy różne rozwiązania $x=-1, x=-3, x=2.$
C. ma dwa różne rozwiązania $x=1, x=-2.$
D. ma dwa różne rozwiązania $x=-1, x=2.$
Miejscem zerowym funkcji liniowej $f$ określonej wzorem $f(x)=3(x+1)-6\sqrt{3}$ jest liczba
A. $3-6\sqrt{3}$
B. $1-6\sqrt{3}$
C. $2\sqrt{3}-1$
D. $2\sqrt{3}-\frac{1}{3}$