Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017

Równanie $x(x^2-4)(x^2+4)=0$ z niewiadomą $x$
A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.
B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.
Miejscem zerowym funkcji liniowej $f(x)=\sqrt{3}(x+1)-12$ jest liczba
A. $\sqrt{3}-4$
B. $-2\sqrt{3}+1$
C. $4\sqrt{3}-1$
D. $-\sqrt{3}+12$
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej $f(x)=ax^2+bx+c$, której miejsca zerowe to: $-3$ i $1$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017 Funkcje Funkcja kwadratowa Zadanie 10. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 675
Współczynnik $c$ we wzorze funkcji f jest równy
A. $1$
B. $2$
C. $3$
D. $4$
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem $f(x)=a^x$. Punkt $A=(1,2)$ należy do tego wykresu funkcji.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017 Funkcje Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Zadanie 11. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 676
Podstawa $a$ potęgi jest równa
A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $-2$
D. $2$
W ciągu arytmetycznym $(a_n)$, określonym dla $n\geqslant 1$, dane są: $a_1=5, a_2=11$. Wtedy
A. $a_{14}=71$
B. $a_{12}=71$
C. $a_{11}=71$
D. $a_{10}=71$
Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny $(24,6,a-1)$.Stąd wynika, że
A. $a=\frac{5}{2}$
B. $a=\frac{2}{5}$
C. $a=\frac{3}{2}$
D. $a=\frac{2}{3}$
Jeśli $m=\sin50^\circ$, to
A. $m=\sin40^\circ$
B. $m=\cos40^\circ$
C. $m=\cos50^\circ$
D. $m=\text{tg}50^\circ$