REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2015 - licea

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiazań nierówności $-4\leqslant x-1\leqslant 4$.


Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2015 - licea Równania i nierówności Równania i nierówności liniowe. Zadanie 1. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 526
Dane są liczby $a=-\frac{1}{27}$, $b=\log_{\frac{1}{4}}64$, $c=\log_{\frac{1}{3}}27$. Iloczyn $abc$ jest równy
A. $-9$
B. $-\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $3$
Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa
A. $1000\cdot \left(1-\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100}\right)$
B. $1000\cdot \left(1+\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100}\right)$
C. $1000\cdot \left(1+\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100}\right)$
D. $1000\cdot \left(1-\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100}\right)$
Równość $\begin{split}\frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}\end{split}$ zachodzi dla
A. $m=5$
B. $m=4$
C. $m=1$
D. $m=-5$
Układ równań $\begin{cases}x-y=3\\ 2x+0,5y=4\end{cases}$ opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie
A. zbiór pusty.
B. dokładnie jeden punkt.
C. dokładnie dwa różne punkty.
D. zbiór nieskończony.
REKLAMA
Suma wszystkich pierwiastków równania $(x+3)(x+7)(x-11)=0$ jest równa
A. $-1$
B. $21$
C. $1$
D. $-21$
Równanie $\frac{x-1}{x+1}=x-1$
A. ma dokładnie jedno rozwiązanie: $x=1$
B.ma dokładnie jedno rozwiązanie: $x=0$
C.ma dokładnie jedno rozwiązanie: $x=-1$
D.ma dokładnie dwa rozwiązania: $x=0, x=1$