REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu $(x+2)^2+(y-3)^2=4$ z osiami układu współrzędnych jest równa
A. $0$
B. $1$
C. $2$
D. $4$
Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym $60^\circ$ i ramieniu długości $2\sqrt{3}$ jest równa
A. $\sqrt{3}$
B. $3$
C. $2\sqrt{3}$
D. $2$
Kąt środkowy oparty na łuku, którego długość jest równa $\frac{4}{9}$ długości okręgu, ma miarę
A. $160^\circ $
B. $80^\circ$
C. $40^\circ$
D. $20^\circ$
O funkcji liniowej f wiadomo, że $f(1)=2$ . Do wykresu tej funkcji należy punkt $P=(-2,3)$. Wzór funkcji f to
A. $f(x)=-\frac{1}{3}x+\frac{7}{3}$
B. $f(x)=-\frac{1}{2}x+2$
C. $f(x)=-3x+7$
D. $f(x)=-2x+4$
REKLAMA
Jeżeli ostrosłup ma 10 krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa
A. $5$
B. $7$
C. $8$
D. $10$
Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest
A. sześć razy dłuższa od wysokości walca.
B.trzy razy dłuższa od wysokości walca.
C.dwa razy dłuższa od wysokości walca.
D.równa wysokości walca.
Liczba $\begin{split}\left(\frac{1}{(\sqrt[3]{729}+\sqrt[4]{256}+2)^0}\right)^{-2}\end{split}$ jest równa
A. $\frac{1}{225}$
B. $\frac{1}{15}$
C. $1$
D. $15$