REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014

Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014 Równania i nierówności Układy równań liniowych Zadanie 1. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 480

Wskaż ten układ.
A. $\begin{cases}y=x+1\\ y=-2x+4\end{cases}$
B. $\begin{cases}y=x-1\\ y=2x+4\end{cases}$
C. $\begin{cases}y=x-1\\ y=-2x+4\end{cases}$
D. $\begin{cases}y=x+1\\ y=2x+4\end{cases}$
Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to
A. $c=60$
B. $c=52$
C. $c=48$
D. $c=39$
Wartość wyrażenia $\begin{split}\frac{2}{\sqrt{3}-1}-\frac{2}{\sqrt{3}+1}\end{split}$ jest równa
A. $-2$
B. $-2\sqrt{3}$
C. $2$
D. $2\sqrt{3}$


Suma $\log_816+1$ jest równa
A. $3$
B. $\frac{3}{2}$
C. $\log_817$
D. $\frac{7}{3}$
Wspólnym pierwiastkiem równań $(x^2-1)(x-10)(x-5)=0$ oraz $\frac{2x-10}{x-1}=0$ jest liczba
A. $-1$
B. $1$
C. $5$
D. $10$
Funkcja liniowa $f(x)=(m^2-4)x+2$ jest malejąca, gdy
A. $m\in\left\{-2,2\right\}$
B. $m\in\left(-2,2\right)$
C. $m\in\left(-\infty,-2\right)$
D. $m\in\left(2,+\infty\right)$
REKLAMA
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014 Funkcje Funkcja kwadratowa Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 483

Funkcja f jest określona wzorem
A. $f(x)=\frac{1}{2}(x+3)(x-1)$
B. $f(x)=\frac{1}{2}(x-3)(x+1)$
C. $f(x)=-\frac{1}{2}(x+3)(x-1)$
D. $f(x)=-\frac{1}{2}(x-3)(x+1)$