Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013

Prosta o równaniu $y=\frac{2}{m}x+1$ jest prostopadła do prostej o równaniu $y=-\frac{3}{2}x-1$. Stąd wynika, że
A. $m=-3$
B. $m=\frac{2}{3}$
C. $m=\frac{3}{2}$
D. $m=3$
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej $y=ax+b$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013 Funkcje Funkcja liniowa Zadanie 9. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 8
Jakie znaki mają współczynniki $a$ i $b$?
A. $a<0$ i $b<0$
B. $a<0$ i $b>0$
C. $a>0$ i $b<0$
D. $a>0$ i $b>0$
Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność $\begin{gather*}\frac{x}{2}\leqslant \frac{2x}{3}+\frac{1}{4}\end{gather*}$ jest
A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji $y=f(x)$ określonej dla$x\in\left\langle -7,4\right\rangle$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 11. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 15Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 11. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 16
Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji
A. $y=f(x+2)$
B. $y=f(x)-2$
C. $y=f(x-2)$
D. $y=f(x)+2$
Ciąg $(27,18, x+5)$ jest geometryczny. Wtedy
A. $x=4$
B. $x=5$
C. $x=7$
D.$x=9$
Ciąg $\left(a_n\right)$ określony dla $n\geqslant 1$ jest arytmetyczny oraz $a_3=10$ i $a_4=14$.
Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A. $a_1=-2$
B. $a_1=2$
C. $a_1=6$
D. $a_1=12$
Kąt $\alpha$ jest ostry i $\sin \alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}.$ Wartość wyrażenia $\cos^2\alpha-2$ jest równa
A. $-\frac{7}{4}$
B. $-\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$