REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013

Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność $|x+4|<5$
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 1. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 2
Lliczby $a$ i $b$ są dodatnie oraz 12% liczby $a$ jest równe 15% liczby $b$. Stąd wynika, że $a$ jest równe
A. 103% liczby $b$
B. 125% liczby $b$
C. 150% liczby $b$
D. 153% liczby $b$
Liczba $\log100-\log_28$ jest równa
A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
Rozwiązaniem układu równań
$\begin{cases}
5x+3y=3\\
8x-6y=48
\end{cases}
$jest para liczb
A. $x=-3$ i $y=4$
B. $x=-3$ i $y=6$
C. $x=3$ i $y=-4$
D. $x=9$ i $y=4$
REKLAMA
Punkt $A=(0,1)$ leży na wykresie funkcji liniowej $f(x)=(m-2)x+m-3$. Stąd wynika, że
A. $m=1$
B. $m=2$
C. $m=3$
D. $m=4$
Wierzchołkiem paraboli o równaniu $y=-3(x-2)^2+4$ jest punkt o współrzędnych
A. $(-2,-4)$
B. $(-2,4)$
C. $(2,-4)$
D. $(2,4)$
Dla każdej liczby rzeczywistej $x$, wyrażenie $4x^2-12x+9$ jest równe
A. $(4x+3)(x+3)$
B. $(2x-3)(2x+3)$
C. $(2x-3)(2x-3)$
D. $(x-3)(4x-3)$